Reiki

Wat is Reiki?

Reiki is een vorm van energetische therapie. Het komt uit Japan en is een samenvoegsel van de woorden Rei (universele) en Ki (levensenergie). De Japanner Mikao Usui heeft reiki in de wereld gebracht. Volgens Usui beschikt iedereen over een dosis universele levenskracht. Reiki ziet lichaam, geest en ziel als één geheel. Omdat ik Reiki Master ben, kan ik behandelen op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Een Reiki Master kan op afstand behandelen en maakt contact met gidsen die ondersteuning bieden tijdens de behandeling.

Reiki werkt met kosmische energie

Reiki werkt niet met persoonlijke energie, maar met energie uit de kosmos, de universele levensenergie. Tijdens een behandeling stroomt die kosmische energie via de kleine chakra’s in mijn handpalmen door jouw lichaam en geest. Dit kan met handoplegging, maar ook op afstand. Reiki gebruikt deze energie vooral om het netwerk van energiebanen, de meridianen, in het lichaam weer in evenwicht te brengen en te houden.

Reiki behandeling

Tijdens een reiki behandeling ontvang je via mij energie die het zelfhelend vermogen van jouw lichaam ondersteunt. Dat wat je ziek maakt of pijn veroorzaakt of wat het herstel blokkeert, lost op door reiki. Tijdens een behandeling werk ik met reikisymbolen om de energie kracht bij te zetten.

Ja, ik wil een Reiki behandeling!