Reïncarnatie therapie

Wat is reïncarnatie therapie?

Reïncarnatie therapie helpt blokkades uit vorige levens op te ruimen. Soms zie ik bepaalde verstoringen of zelfs voorwerpen in iemands aura verschijnen (bijvoorbeeld een leren harnas). Door me te concentreren op het voorwerp, maak ik contact met een vorig leven van de cliënt waarin dit voorwerp een rol speelde. Hierdoor krijg ik informatie uit dat vorige leven. Mijn ervaring is dat de thema’s uit vorige levens die zich aandienen in de aura, ook in dit leven actueel zijn. Dat wil zeggen: de thema’s of patronen die toen speelden, spelen ook in het huidige leven een rol en vormen blokkades.

Reïncarnatie therapie bij lichamelijke klachten

Energetische therapie kan in veel gevallen voldoende zijn om de klachten op te lossen. Om een voorbeeld te noemen: je hebt al je hele leven last van je linker bovenbeen. Er zit daar een aanhoudende pijn die soms zo hevig is, dat je er amper door kunt lopen, terwijl artsen en röntgenfoto’s zeggen dat alles in orde is met het been. Tijdens de energetische behandeling kan het zijn dat ik dan een object in het aura tegenkom. Bijvoorbeeld een speer of een klem of iets dergelijks. Tijdens de behandeling verwijder ik dit object uit de aura. Vervolgens herstel ik de aura door er helende energie in te laten lopen en met energiedraden de auralagen te herstellen. Vooral bij lichamelijke pijnklachten is deze behandeling vaak al voldoende.

Reïncarnatie therapie bij complexere klachten

Wanneer er complexere klachten spelen, is enkel een aura healing niet voldoende. We moeten dan uitgebreider kijken naar het vorige leven dat de verstoring in de aura veroorzaakt. Het gaat dan niet langer enkel om het object dat de aura verstoorde, maar ook de situatie er omheen. Door met reïncarnatie therapie deze ervaringen uit vorige levens aan het licht te brengen, krijg je inzicht in je gedrag en de patronen die doorwerken in jouw huidige leven. Hierna werken we aan het oplossen en loslaten van deze oude patronen. Dit gebeurt deels door middel van praten en opdrachten (huiswerk) en deels door middel van energetische therapie, zoals aura healing of trance healing.