Begeleiding bij Hoogbegaafdheid

Voor mijn tweejarige post HBO studie Talentbegeleider bij Novilo moet ik veel praktijkervaring opdoen. Nu ik nog studeer, breng ik mijn begeleiding van (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen van 4 tot 12 jaar en hun ouders niet in rekening. Wel factureer ik eventuele onkosten (bijvoorbeeld reiskosten). Als tegenprestatie voor mijn tijd en advies, vraag ik om een review voor mijn geleverde diensten.

Hulpgebieden

Hoogbegaafd zijn kan veel uitdagingen bieden. Ik help graag bij de volgende onderwerpen:

 • Faalangst
 • Omgaan met tegenvallers en doorzetten
 • Leren leren, zoals het automatiseren van tafels, sommen tot 100 of rijtjes leren
 • Mindset, vaste overtuigingen, zoals ‘ik kan niet rekenen’
 • Omgaan met emoties
 • Anders zijn
 • Samenwerken
 • Zelfstandig werken
 • Piekeren
 • Motivatie
 • Onderpresteren

Aanpak

Omdat ik nog student ben, heb ik nagedacht hoe ik kwaliteit kan bieden voor jou en tegelijkertijd zelf veel kan leren. Dit is mijn plan:

 • Ik bied begeleiding op onderwerpen waar ik in mijn studie al veel over heb geleerd.
 • Als er onderwerpen zijn waar begeleiding voor nodig is die buiten mijn kennis en kunde liggen, dan zal ik doorverwijzen.
 • De begeleiding vindt plaats in deze 6 stappen:
  • Intake
  • Analyse
  • Advies met plan van aanpak
  • Uitvoering plan van aanpak
  • Tussentijdse evaluatie en eventueel bijstellen plan van aanpak
  • Eindevaluatie en afronding

Om deskundig te kunnen adviseren en begeleiden, zal ik veel overleggen met mijn onderwijzers en mijn intervisiegroep. Zo is er niet 1 persoon die meedenkt en adviseert, maar maak ik gebruik van de expertise van een heel team knappe koppen. Dit gebeurt natuurlijk volgens de regels rond bescherming van persoonsgegevens en privacy.